Çankaya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı (Öğretim Üyeleri)

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine akademik personel ihtiyaçları için , 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen  genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 26.maddeleri ile yürürlükteki Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Kriterlere Yükseköğretim Kurulunun http://www.yok.gov.tr/web/guest/atanma-kriterlerii sayfasından ulaşılabilir.

Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olduğundan (*) işaretli birim/bölüme başvuracak adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 8.Madde 7. Paragraf" da belirtilen aşağıda gösterilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

a) Öğretim üyesinin ana dilinin İngilizce olması,
b) Öğretim üyesinin lisans veya doktora öğreniminin tamamını İngilizce anadilin konuşulduğu ülkede bu dille öğrenim verilen programdan mezun olması,
c) Anadili İngilizce olan bir ülkede en az iki yarıyıl öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olduğunu belgelemesi, (İlgili Yükseköğretim Kurumundan ayrılmış ise üzerinden iki yıldan fazla süre geçmemiş olması)
d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olmak (Öğretim elemanı olarak çalışmaya iki yıldan fazla ara verenlerin söz konusu sınav puanlarının ilgili sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir)

• Adayların özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini (Lisans,Yüksek Lisans,Doktora ve Doçentlik Belgesi), bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri,atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri  (Profesör adayları dilekçelerinde ve yayın dosyalarında başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek dilekçe ekinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.(Yurt dışından alınmış öğretim diplomaları varsa,  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Denklik Belgesi alınması zorunludur).
• Başvurular Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Ön Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan Profesör adaylar 5 (beş) adet, yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim edeceklerdir. Yardımcı Doçentliğe başvuran adaylar ise 3 (üç) adet, yayın dosyasını ilgili dekanlığa verecektir.
• Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda,akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli  puan alma şartı yanısıra,başvuruları  kabul edilen Yardımcı Doçent Adayları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23-b(2) maddesi doğrultusunda, Üniversitemiz Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma Yabancı Dil Sınav Yönergesine göre yapılacak yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.

Adayların, Merkez Kampüs: Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad.No:4 06790, Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na, şahsen başvurmaları gerekmekte olup, kamuda çalışan/çalışmış olan adayların başvuru formu ile birlikte görev yaptığı kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti eklemeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi Bölümü AÇIKLAMA Prof.  Yrd.Doç.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Psikoloji * Sosyal Psikoloji 1  
Klinik/Uygulamalı Psikoloji
113007-Sağlık Psikolojisi
113002- Aile Psikolojisi
113004-Kişilik Psikolojisi / 1130
  1
Bilişsel Psikolojisi 
112601-Bellek
112604- Bilişsel Psikolojisi
112605- Biyopsikoloji
112608- Davranışsal Sinirbilim
112609- Deneysel Psikoloji / 1126
  1
HUKUK FAKÜLTESİ Hukuk Ticaret Hukuku 1  


İlan Başlama Tarihi: 11.07.2017
Son Başvuru Tarihi: 25.07.2017

Başvuru Formu için tıklayınız.

 

Duyuru Ekleme Tarihi : 12.07.2017 16:53

Duyuru Güncelleme Tarihi : 13.07.2017 16:09