2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri Ve Ücret Bilgileri

 

Üniversitemiz Mütevelli Heyeti kararı uyarınca, 2017-2018 Akademik yılı ücretleri yıllık Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artış oranları dikkate alınarak %9,79 oranında arttırılmış olup, artışa göre hesaplanan Güz dönemi ücret miktarları öğrencilerimizin http://sql.cankaya.edu.tr  adresine işlenmiştir.

 

Üniversitemiz 2017-2018 öğretim yılı Akademik Takvimi’ne göre; Güz Dönemi ücret ödemeleri 11-15 Eylül 2017, ders kayıtları ve danışman onayları 21-22 Eylül 2017, ders ekleme-bırakma ve danışman onayları da 05-06 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Ödemeler sadece Türk Lirası olarak yapılacak ve 06 Ekim 2017 tarihinden sonra kayıt işlemi yapılmayacaktır.

 

16 Eylül-06 Ekim 2017 tarihleri arasında yatırılacak ücretlerde ayrıca KDV dahil 220 TL. gecikme ücreti uygulanacaktır.

 

Lisansüstü öğrencilerinin Güz dönemi için Dolar üzerinden yatırılacak ücretlerinde 08 Eylül 2017 tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru (3.4174) esas alınacak olup, Bahar Dönemi için de Ocak ayı içerisinde üniversitemiz yönetimi tarafından belirlenip ilan edilecektir.

 

Öğrencilerimiz, güz dönemi ücretlerini yalnızca VakıfBank’ın Türkiye’deki tüm şube, ATM’lerinden ve internet bankacılığından öğrenci numarasıyla yatırabilecektir.

 

Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın 29.07.2003 tarih ve 2003/83 sayılı kararına göre; Arı Okullarından mezun olup,  2003-2004 öğretim yılından itibaren üniversitemize yerleştirilip kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyecekleri öğretim ücretinden %25 oranında indirim yapılmaktadır.

 

Öğretim ücretlerini 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında yatıran öğrencilerin ücret bilgileri programa otomatik aktarılacak olup, öğretim ücretini zamanında ve eksiksiz yatıran öğrenciler ders kayıt programı açıldığında programa girebileceklerdir.

 

Ders kayıtları tamamen internet üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle öğrencilerimizin ders kayıt ekranında yapmış olduğu her türlü işlem bilgisi, öğrenci bilgisi, öğrenci onay yeri ve zamanı ile danışman onayı gibi veriler dijital ortamda saklanacaktır.

 

Tüm Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencileri kayıt işlemlerini okul dışından veya okuldaki internet laboratuvarlarından kendileri yapacaklardır. Ders kayıt programına giriş yapan öğrenciler dönemde açılan dersleri göreceklerdir. Yönetmelikler çerçevesinde alacakları dersleri seçtikten sonra gruplara yerleştir butonuna tıklayarak seçmiş oldukları derslere yerleştirileceklerdir. Ders programında çakışma olan öğrencileri sistem uyaracak, derslerin hangi saatlerinin çakıştığını kayıt ekranında bildirecektir. Öğrenci saatleri çakışan dersi, tüm sorumluluğu kendinde olmak kaydı ile, isterse çakışmasına rağmen alabilecektir. Derslerini seçen öğrencilerin kayıt işlemini tamamlaması için danışmanından onay alması gerekmektedir. Kayıt işlemi danışman sisteminden danışman ve öğrencinin birlikte verecekleri onay ile sonlandırılacaktır.

 

Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin kayıt sistemine girmeleri ve kayıt ekranında bulunan kaydet butonuna basmaları yeterli olacaktır.

 

Normal Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrenciler (Kredi Başına) 500 TL; Sınav Hakkı Kullanan Öğrenciler (Ders Başına) 430 TL ödeyeceklerdir.

 

Duyuru Ekleme Tarihi : 02.09.2017 19:46

Duyuru Güncelleme Tarihi : 11.09.2017 16:05