Üniversite Hakkında

Çankaya Üniversitesi Yönetimi

Mütevelli Heyeti
Akademik Yöneticiler
İdari Yöneticiler
Senato Üyeleri
Yönetim Kurulu Üyeleri
Etik Kurulu

Akademik Yöneticiler
Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU Rektör
Prof. Dr. Kenan TAŞ Rektör Yardımcısıe-mail
Prof. Dr. H. Selçuk GEÇİM Rektör Yardımcısıe-mail
Prof. Dr. Mehmet Mete DOĞANAY İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dekane-mail
Prof. Dr. Mehmet Harun BATIRBAYGİL Mimarlık Fakültesi, Dekane-mail
Prof. Dr. Sıtkı Kemal İDER Mühendislik Fakültesi, Dekane-mail
Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR Hukuk Fakültesi, Dekane-mail
Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU Fen-Edebiyat Fakültesi, Dekan V.e-mail
Doç. Dr. Zerrin Ezgi KAHRAMAN Mimarlık Fakültesi, Dekan Yrd.e-mail
Doç. Dr. Hadi Hakan MARAŞ Mühendislik Fakültesi, Dekan Yrd.e-mail
Prof. Dr. Mehmet YAZICI Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müdüre-mail
Prof. Dr. Can ÇOĞUN Fen Bilimleri Enstitüsü, Müdüre-mail
Yrd. Doç. Dr. Özgür Tolga PUSATLI Fen Bilimleri Enstitüsü, Müdür Yrd.e-mail
Yrd. Doç. Dr. Uğur BAYILLIOĞLU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müdür Yrd.e-mail
Yrd. Doç. Dr. Elvan KEÇELİOĞLU Adalet Meslek Yüksek Okulu , Müdüre-mail
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZSAÇMACI Çankaya Meslek Yüksek Okulu, Müdüre-mail
Yrd. Doç. Dr. Meltem ÖKDEM Adalet Meslek Yüksek Okulu , Müdür Yrd.e-mail
Yrd. Doç. Dr. Nuri UÇAR Çankaya Meslek Yüksek Okulu, Müdür Yrd.e-mail
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KIRCA Yabancı Diller Bölümü, Bölüm Başkanıe-mail
Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU Ortak Dersler Bölümü, Böl.Başkan V.e-mail
Doç. Dr. Özlem UZUNDEMİR İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bölüm Başkanıe-mail
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KIRCA Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü, Böl.Başkan V.e-mail
Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ KÖSE Psikoloji Bölümü, Böl.Başkan V.e-mail
Doç. Dr. Fahd JARAD Matematik Bölümü, Bölüm Başkanıe-mail
Prof. Dr. Nadir ÖCAL İktisat Bölümü, Bölüm Başkanıe-mail
Doç. Dr. Ayşegül TAŞ İşletme Bölümü, Bölüm Başkanıe-mail
Prof. Dr. Mahir NAKİP Uluslararası Ticaret Bölümü, Bölüm Başkanıe-mail
Prof. Dr. Tanel DEMİREL Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bölüm Başkanıe-mail
Prof. Dr. Mehmet Nihat SOLAKOĞLU Bankacılık ve Finans Bölümü, Bölüm Başkanıe-mail
Prof. Dr. Zeynep Armağan USLU Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Bölüm Başkanıe-mail
Prof. Dr. Erdoğan DOĞDU Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanıe-mail
Doç. Dr. Ferda Can ÇETİNKAYA Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanıe-mail
Yrd. Doç. Dr. Özgür ERGÜL Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Böl.Başkan V.e-mail
Prof. Dr. Haşmet TÜRKOĞLU Makine Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanıe-mail
Doç. Dr. Ziya ESEN Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanıe-mail
Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanıe-mail
Prof. Dr. Nevzat YILDIRIM İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanıe-mail
Prof. Dr. Yahya Kemal BAYKAL Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanıe-mail
Yrd. Doç. Dr. İpek MEMİKOĞLU İç Mimarlık Bölümü, Bölüm Başkanıe-mail
Yrd. Doç. Dr. Cengiz ÖZMEN Mimarlık Bölümü, Bölüm Başkanıe-mail
Doç. Dr. Zerrin Ezgi KAHRAMAN Şehir ve Bölge Planlama, Bölüm Başkanıe-mail
Prof. Dr. Serhat KÜÇÜKALİ İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Ana Bilim Dalı Başkanıe-mail
Öğr. Gör. Dr. R.Tüzel ATICI Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Anabilim Dalı, Ana Bilim Dalı Başkanıe-mail
Yrd. Doç. Dr. Gülşen Fatma ÇULHAOĞLU PİRENCEK Türk Dili Anabilim Dalı, Ana Bilim Dalı Başkanıe-mail
Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU Seçmeli Dersler Anabilim Dalı, Ana Bilim Dalı Başkanıe-mail