Üniversite Hakkında

Çankaya University Administration

Board of Trustees
Academic Officers
Administrative Officers
Senato Committee Members
Board of Directors

Senate Committee Members
Prof. Dr. MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi Rektör  
Prof. Dr. TAŞ, Kenan Rektör Yardımcısı e-mail
Prof. Dr. GEÇİM, H. Selçuk Rektör Yardımcısı e-mail
Prof. Dr. DOĞANAY, Mete İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dekan e-mail
Prof. Dr. İDER, Sıtkı Kemal Mühendislik Fakültesi Dekanı e-mail
Prof. Dr. AKKOYUNLU, Buket Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı e-mail
Prof. Dr. TANRIBİLİR, Feriha Bilge Hukuk Fakültesi Dekanı e-mail
Prof. Dr. BATIRBAYGİL, Mehmet Harun Mimarlık Fakültesi, Dekan e-mail
Prof. Dr. ÇÖRTOĞLU, İbrahim Sahir Hukuk Fakültesi Temsilcisi e-mail
Prof. Dr. TARIM, Ş. Armağan İktisadi ve İdari Bil.Fak. Temsilcisi e-mail
Prof. Dr. GÜLGEÇ, Müfit Mühendislik Fakültesi Temsilcisi e-mail
Doç. Dr. GÖNCÜ KÖSE, Aslı Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi e-mail
Doç. Dr. KAHRAMAN, Z. Ezgi Mimarlık Fakültesi Temsilcisi e-mail
Prof. Dr. ÇOĞUN, Can Fen Bilimleri Enstitü Müdür e-mail
Prof. Dr. YAZICI, Mehmet Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü e-mail
Dr. Öğr. Üyesi ÖZSAÇMACI, Bülent Meslek Yüksek Okulu Müdürü e-mail